hu en de
Fel

Élet a régiségek bűvöletébenA gyűjtemény megalapítója Bozsó János festőművész 1922. december 27-én született Kecskeméten. Gyermekkorát egész életére kihatóan a szegény-paraszti sors formálta. A kemény évekből a természet és a népművészet szeretetét és tiszteletét hozta magával örök útravalóként. Az 1940-es évek második felében, a külvárosban meghúzódva kezdett autodidakta módon festészettel foglakozni. Az ötvenes évek közepére kialakította festői nyelvezetét, művészetében az érzelmi töltöttséget tartotta az egyik legmeghatározóbb elemnek. Soha nem akart lemondani a festőiségről. Lételeme és jellemzője volt a telített színek, a széles, gyors, szabadon repülő ecsetvonások használata, a fény és árnyék ellentéte. A hazai expresszív festészet kimagasló alkotójává vált.

A meglepetés erejével ható, első önálló kiállítását 1957-ben a Kecskeméti Katona József Múzeumban rendezték. Ebben az időben költözött a régen áhított első műtermébe, az ódon Klapka-ház egy szegletébe. Életében elválaszthatatlanul összeforrt a festészet elmélyült művelése és a műgyűjtés szenvedélye. Kezdetben csak csendéleteihez keresett poros padlásokon, zsibpiacokon régi, szép tárgyakat. Fáradhatatlanul rótta a környékbeli tanyavilág bekötőútjait, hogy így szerzett élményeiből ihletett merítsen. Felfedezte a magyar néprajz elfelejtett emlékeit. Mind több régi tárgyat igyekezett megmenteni a pusztulástól. Kezdetben csak a kvalitásérzéke vezette, majd évek alatt tévedhetetlen műgyűjtői tudást szerzett a magyar néprajz és az európai iparművészet számos területén. Számtalan egyéni és csoportkiállításon vett részt Magyarországon és külföldön. Műgyűjteményét évtizedeken át festészetéből gyarapította. Megteremtette a régió legnagyobb látogatható magángyűjteményét, amelyben a magyar néprajz és az európai iparművészet kiemelkedő tárgyi emlékei kaptak helyet a 15. századtól a 20. század elejéig tartó időszakból. Bozsó János 1975-ben szülővárosának, Kecskemétnek ajándékozta műgyűjteményét. 1979-től a gyűjtemény megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt. Az állandó kiállítást életében többször bővítették a szédületes gyorsasággal gyarapodó tárgyak miatt. 1993-ban egy alapítványt hozott létre Kecskemét városa és a művész a gyűjtemény fenntartására és gondozására.

Élete alkonyán kitüntetésekkel ismerték el hatalmas és egyedülálló alkotói, gyűjtői és mecénási munkásságát, mégis szerény és szeretnivaló tudott maradni. 1998. december 14-én, 76. születésnapja előtt búcsúzott el az élettől. Gyűjteménye mellett megvalósításra váró terveit is Kecskemét Város – Bozsó Gyűjtemény Alapítványra hagyatékozta. A Bozsó Gyűjteményt az alapítvány a gyűjtő eredeti elrendezésében őrzi és mutatja be közel 600 m2-es területen. A művész alkotásaiból időszaki kiállításokat rendeznek.

Egy múzeum születésének ritka pillanatait is megragadhatják a látogatók a gazdag anyag között sétálva. A gyűjtemény a gyűjtő arca: mit látott szépnek, értékesnek, megőrzésre méltónak.

Loránd Klára
kurátor

Kecskemét, 2004. március

Múzeumi körséta

Klapka-ház

Klapka ház


A Bozsó Gyűjteménynek helyet adó barokk lakóház, a Klapka-ház 1786-ban a kecskemétiekre egykor jellemző paraszt-polgári életforma szerint épült. Klapka György, az 1848-49-es szabadságharc tábornoka 1832 és 1834 között - piarista kisdiákként - itt élt rokonainál, hogy magyar szót tanuljon.

Barangolás termeken át: öt évszázad kincsei.


I. Cserépedények, hutaüvegek

Erdély, Felvidék, 17–19. század

Körséta I.


A történeti Magyarország területéről származó magas művészi színvonalat képviselő cserépedényeket nagy megbecsüléssel gyűjtötte Bozsó János. Habán és későhabán edények mellett erdélyi bokályok és tányérok láthatóak. A 18. századi provinciális barokk edényesszekrényekben a korabeli háztartásokban használatos, változatos formavilágú hutaüvegek kaptak helyet.


II. Az alföldi nép használati tárgyai

Körséta II.


Az írni-olvasni alig-alig tudó parasztembereket használati tárgyaik formálásában a célszerűség mellett nagy esztétikai igény és hagyománytisztelet vezette. A mángorlókon, borotvatokokon, kelengyésládákon, falitékákon ott található belevésve, ráfestve a készítő vagy a tulajdonos neve, sokhelyütt az évszám. Gyakori a magyar reneszánsz motívumainak évszázados továbbélése. A nagyvásárok alkalmával az ország különböző fazekasközpontjaiból összesereglett mesterektől vásárolták a gazdagon díszített boroskancsókat, pálinkásbutellákat, vizeskorsókat és a sütő-főzőedényeket.

III. Misztikus középkori láda, ékes sárközi tálak

Körséta III.


A gyűjtemény egyik legrégibb és igen ritka darabja az Erdélyből származó középkori ácsolt láda. Festett motívumai között különös figurák, szörnyalakok fedezhetőek fel. Ezt az ősi formát őrizték még évszázadokon át a vésett, geometriai motívumokkal díszített szökrönyök. Egy egész falat borítanak be a gazdagon díszített, pompás sárközi tálak. Délen, a Duna menti, jómódú falvak lakói a környék fazekas központjaiból vásárolták a török motívumokat is megőrző tálakat.

IV. Kismesterek és mesteri kezű parasztemberek

Körséta IV.


Híres asztaloscéhek tagjai szállították messze földre a festett ládákat. A gondolkodószékben csak becses vendég foglalhatott helyet. A vásározóládán a kádármesterek különös gonddal készített és őrzött szerszámai láthatóak. Jegyajándékként kapták az eladósorba kerülő lányok a legény faragótudományát dicsérő guzsalyt, sulykolófát. Az aratótálakat nagy mezőgazdasági munkák közepette ülték körbe. Torok idején a lakodalmasfazékban, kemencébe tolva főtt az ízes étel, kuglófsütőben sült az édes kalács.

V. A nemesi udvarházak és a módos polgári otthonok világa a 18–19. században

Körséta V.


Az egykori Osztrák–Magyar Monarchia lakberendezése kedvelte a kényelmes bútorokat, az üveges vitrinekben őrzött igényes iparművészeti dísztárgyakat, az utazásokról hazahozott emlékeket. Olyan míves, elfelejtett funkciójú ezüsttárgyakat fedezhetünk fel, mint a tubákosszelence, a kalaptű, a fonálgombolyag-tartó vagy a gyertyakoppintó. A metszett, csiszolt, festett üvegritkaságokban gyönyörködő látogató magyar címerrel, régi fürdővárosok épületeivel díszített poharakra lel. A legnevesebb magyar fajanszmanufaktúrák asztali edényei mellett a hétköznapi életet szolgáló keménycserép edényeket is gyűjtötte Bozsó János. Európában csak a 18. század második évtizedében fedezik fel a kezdetben az arany értékéhez mérhető porcelán előállításának titkát. Fejedelmi, főúri udvarok megrendelésére szállította a bécsi, a meisseni, a párizsi manufaktúra a ragyogóan aranyozott, dúsan festett porcelánokat.


VI. Időutazásra indulunk a régi korok bútorai között

Körséta VI.


A két hatalmas, egykor gyertyavilágításhoz készült facsillárokkal bevilágított „dísztermet” végigjárva a kecses rokokó, a reprezentatív barokk bútoroktól indulva a reneszánsz korába lépünk. 1569-es évszám rejtőzik a kenyeresszekrényke előlapján. A 16. században két egymásra helyezett ládából alakult ki – négy kis ajtót nyitva – a ládaszekrény formája. Oszlopok, dús faragás, előre ugró párkány teszik még hatalmasabbá a barokk ruhásszekrényt. A 18. század bútorművészete változatos, íves formákat, gazdag díszítési technikákat fedezett fel. Az írószekrények középső, lehajtott lapján levelet írtak, hogy aztán titkos rekeszekbe rejtsék a kíváncsi szemek elől. Kedveltek voltak a sarokszekrények. A művészi furnírozás hatását aprólékos intarziával, tusfestéssel fokozták. A falakra, az edényesszekrényekbe hispano-mór tányérokat, delfti fajanszedényeket, német söröskupákat helyezett a gyűjtő.

VII. Vendégségben a művésznél

Körséta VII.


Bozsó János gyűjteménye gyarapításával lépésről lépésre rendezgette, alakította az otthonos enteriőröket. A 16–18. századi bútorok közé helyezte el saját alkotásait is. A magyar iparművészet történetének legjelentősebb állomásait képviselik a herendi porcelán és a pécsi Zsolnay tárgyak.

VIII. Hit és művészet

Körséta VIII.


Az egyházművészeti kiállításon a népi ájtatosság naiv bájt sugárzó, a búcsújáróhelyekről hozott emlékei és a „magas” művészet tárgyai ugyanazt az érzést fejezték ki és szolgálták a paraszti otthonokban, a főúri házi kápolnákban, templomokban. Máriának, Magyarország védőasszonyának ábrázolása gyakran jelenik meg faragásokon, cserépedényeken. Művészi kivitelű barokk faszobrokat, református hitélet ónedényeit, görögkeleti ikonokat is bemutatunk.

Aktualitások

Alfons Mucha - A szecesszió vonzásában

Kiadványok

kiadv-bozso-gyujtemeny-2002

Bozsó Gyűjtemény

 

A gazdagon illusztrált 132+4 oldalas könyv 2002-ben jelent meg magyar, német és angol nyelven. A kötet a Bozsó Gyűjtemény keletkezésének történetén kívül, bemutatja a legértékesebb műtárgyakat. Egykor a gyűjtőnek, ma a nézőnek becses cserépedények, fafaragások, üveg- és porcelántárgyak, ötvösremekek, szobrok mellett, a művész néhány alkotásában is gyönyörködhetnek. Archív fotók az alapító Bozsó János életébe engednek betekintést.

Írta: Loránd Klára
Szerkesztette: Pócs Péter
Ára: 4000Ft

 

 

kiadv-bozso-ecsetnyomok

Bozsó János: Ecsetnyomok, Kecskemét

 

2002-ben, a mester 80. születésnapja alkalmából jelent meg a festői életmű tematikus feldolgozásának első kötete. A művész szerelmes kötődése szülővárosához, Kecskeméthez az első ecsetvonásoktól az 50 éves alkotói pálya utolsó lélegzetéig végigkísérhető. Nyomonkövethető az alföldi festészeti hagyományokból kibontakozó egyéni látásmód és az expresszív előadásmód kibontakozása a változó város portréjának megjelenítésében. Magyar, német, angol nyelvű kötetben 120 illusztráció a műemléképületeket, a csendes kisvárosi utcákat és a cigányváros rejtett világát is bemutatják.

Írta: Csáky Lajos, Kerényi József, Loránd Klára
Szerkesztette: Csáky Lajos
Ára: 4000Ft

 

 

kiadv-bozso-festoalvannyal

Bozsó János: Festőállvánnyal Európában

 

A magyar alföld szülöttének festői barangolása 10 európai országban 4 évtizedet ölel fel a művészi életútból. Az Adriai tenger mellett vagy az Alpok havasai között a természethez való örök, elszakíthatatlan kötődése teremtette meg a lehetőségét, hogy megismerje és tolmácsolja a táj, az ország karakterét. A művészeti albumban Bozsó Jánosról, az emberről vallanak hazai és külföldi gyűjtői. A háromnyelvű, 2003-ban megjelent kötetben több mint 200 illusztrációban gyönyörködhetnek.

Írta: Berecky Loránd, ifj. Bozsó János, Loránd Klára
Szerkesztette: Csáky Lajos
Ára: 4000Ft

 

 

kiadv-bozso-viragok

Bozsó János: Virágok, kertek, szenvedélyek

 

Bozsó János művészete feldolgozásának 3. kötete a Bozsó Gyűjtemény és az M-reál Petőfi Nyomda összefogásából jelent meg. A különleges és szokatlan festői látásmód a kötet elegáns és mégis extrém megjelenésének is köszönhetően meglepő élménnyel ajándékozza meg azokat is, akik ismerik Bozsó világát. Az érzelmekben gazdag művek többsége teljes visszavonultságban született, a művész halála után egy évvel kerültek nyilvánosság elé. Egy lélek öröme és hányódása vetül az általa látott világ jelenségeire. A kötet 2004-ben három nyelven jelent meg 100 illusztrált oldalon.

Írta: Loránd Klára
Szerkesztette: Csáky Lajos

Ára: 4000Ft

 

 

kiadv-bozso-gyujtemeny-2004

Bozsó Gyűjtemény

 

Walter Péter fotográfusi szemének vezetésével barangolhatjuk be a Bozsó Gyűjtemény bensőséges enteriőrjeit. A rövid magyar, német, angol nyelvű ismertetőből ízelítőt kap az olvasó az „ecsetből született birodalom”: az egyedülálló néprajzi, iparművészeti gyűjtemény történetéből. A 2004-ben megjelent kötetben a szerkesztő egy lenyűgöző panoráma képpel illusztrálja az impozáns látványt, amely a látogatót a 18. századi Klapka házban várja.

Írta: Loránd Klára
Szerkesztette: Csáky Lajos

Ára: 2000Ft

 

 

Szolgáltatásaink

Időszaki kiállítótermünk bérbeadásával lehetőséget kínálunk színvonalas kiállítások rendezésére. Vállaljuk a kiállítások technikai lebonyolítását, a nyomtatott kísérőanyag elkészítését, a megnyitó lebonyolítását.

Reprezentatív körülményeket kínálunk sajtótájékoztatók, könyvbemutatók, állófogadások, zártkörű kamarahangversenyek rendezésére.

Kiadványainkat utánvétellel eljuttatjuk írásbeli megrendelés esetén.

Kapcsolat

6000 Kecskemét, Klapka utca 34.
Telefon: 76/ 324-625, 417-130
Fax: 76/ 324-625
e-mail: // bozso.gyujtemeny@gmail.com // Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. //
www.bozso.net

Információk

Jegyárak:

Egyéni felnőtt: 1000 Ft/fő

Egyéni diák, nyugdíjas: 500 Ft/fő

Csoportos felnőtt (min. 10 fő): 800 Ft/fő

Csoportos diák, nyugdíjas (min. 10 fő): 400 Ft/fő

Családi jegy (2 felnőtt, 1 gyermek): 1600 Ft + gyermek 300 Ft/fő (14 éves korig)

Fotójegy: 1000 Ft az állandó kiállításokra (Időszaki kiállításainkon nem engedélyezett a fotózás!)

Nyitva tartás: csütörtök, péntek, szombat, vasárnap 10 és 18 óra között.

Előzetes egyeztetéssel más időpontokban is látogatható a Bozsó Gyűjtemény. Minimális létszám: 5 fő!

Rendkívüli nyitva tartásra vonatkozó jegyárak: 

Felnőtt: 2000 Ft/fő

Diák, nyugdíjas: 1000 Ft/fő

Információ, bejelentkezés a 76/324-625-ös telefonszámon és a  bozso.gyujtemeny@gmail.com  e-mail címen.

 

 

Archívum

Közhasznú szervezet

Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány
Kiemelten Közhasznú Szervezet

Alapítók:

Bozsó János festőművész, múzeumalapító (1922 -1998)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az Alapítványt a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1993. december 30-án 569. sorszám alatt jegyezte be.
Az Alapítvány 1998. január 1.-től kiemelkedően közhasznú fokozat szerinti jogállásúnak minősül.

Az Alapítvány célja:

Bozsó János életművét és műgyűjteményét tartalmazó, kecskeméti „Bozsó Gyűjtemény” fenntartása és annak közművelődést szolgáló állandó és időszaki kiállítások keretében történő folyamatos bemutatása. Az Alapítvány kiemelkedően közhasznú célja. „kulturális tevékenység”, valamint „kulturális örökség megóvása” elnevezésű közhasznú tevékenységek folytatása.

Kuratórium:

A hét kuratóriumi tag közül három személyt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata delegál:
Dr. Zombor Gábor polgármester, Dr. Bányai Endre, Kozicz János

Bozsó János festőművész legidősebb örököse három kuratóriumi tagot delegál:
Ifjú Bozsó János elnök, Loránd Klára, Dr. Szecskay András
Közösen kérik fel kuratóriumi tagnak Kecskemét egyik kiemelkedő gazdasági társaságának vezetőjét:
Varga Mihály (KÉSZ Kft)
Támogatások:

Kiemelt támogatóink:

Szecskay Ügyvédi Iroda Budapest
Wolfgang Mecklenburg zu Liddow Svájc
Knorr-Bremse Fékrendszer Kft. Kecskemét
Electro World Budapest
HILTI Szerszám Kft. Kecskemét

Névtelen barátaink, akik felajánlják személyi jövedelemadójuk 1%-át

Adószámunk: 18343517 – 2 – 03
Bankszámlaszámunk: 11732002 – 20328793

Frissítve: 2005 június 23. - csütörtök


Közhasznúsági jelentések

 

2018.

Közhasznúsági jelentés 2017. és 
Éves beszámoló 2017.

 

2017.

Közhasznúsági jelentés 2016. és
Éves beszámoló 2016.

2016.

Közhasznúsági jelentés 2015. és
Éves beszámoló 2015.

2015.

Közhasznúsági jelentés 2014. és
Éves beszámoló 2014.

 

2014.

Közhasznúsági jelentés 2013. és
Éves beszámoló 2013.

 

2013.

Közhasznúsági jelentés 2012. és éves beszámoló

 

2012.

Közhasznúsági jelentés 2011. és
Éves beszámoló 2011.

 

2011.

Közhasznúsági jelentés 2010.

Köszönjük 2010 évi SZJA 1% felajánlásaikat!

A befolyt összeg: 216.110 Ft volt. Melyet az alábbi célokra használtunk fel:

- Népművészeti műtárgygyűjtemény bővítése.

- Képek keretezése, kasírozása.

- A működéshez szükséges áram számla kiegyenlítése.

 

2010 .

Köszönjük 2009 évi SZJA 1% felajánlásaikat!

A befolyt összeg: 514.900 Ft volt. Melyet az alábbi célokra haszáltunk fel:

- Műgyűjtemény bővítése 1 db. Bozsó János festménnyel.

- Műtárgyak számára tárolórendszer kialakítása.

- Működéshez szükséges közüzemi számlák kiegyenlítése.

 

2009.

Közhasznúsági jelentés 2009.
Éves beszámoló 2009.
Városi támogatások
Éves támogatás felhasználás
Kecskeméti szőnyegszövő felhasználás
Tavaszi Fesztivál felhasználás
1% felhasználás
Munkaügyi támogatás felhasználás
Szakmai beszámoló 2009-ről
NCA felhasználás

2008.

A dokumentum letölthető formátumban.
Alapítványi beszámoló
1% felhasználása

Múzeumpedagógia

Múzeumpedagógiai programkínálat a 2018-2019-es tanévben

  

Bejelentkezés, információ: Kovács Ágnes: 0630/4188433, bozso.muzped@gmail.com

Élményvezetések az állandó és időszaki kiállításokon:

A vezetésekhez kapcsolódó kézműves foglalkozások önállóan nem, hanem a vezetésekkel együtt igényelhetők.

Bérlet a leglelkesebb osztályoknak: 4 program áráért (2500 Ft/fő) 5 szabadon választott élményvezetésen vehetnek részt!

 

1. A beszélő csodakupa meséje

„Teltek a napok, a hónapok és az évek, és a legényből kiváló fazekas lett, a híre még a király fülébe is eljutott. Rendelt is a király tőle egy míves ivókupát..." Mesés ismerkedés a gyűjtemény iparművészeti tárgyaival. Első múzeumi élmény óvodásoknak és kisiskolásoknak.
A tárlatvezetés díja: 400 Ft/fő

Kísérő kézműves foglalkozás: hűtőmágnes készítése agyagból; díja 300 Ft/fő, amely magában foglalja a kiégetés költségét is. A kiégetettt kerámiák a foglalkozás után kb. 3-4 héttel (telefonos egyeztetés után) vehetőek át. Kérjük, hogy a gyűjteményből történeő elszállításról minden csoport maga gondoskodjon!

Időtartam: 20 perc tárlatvezetés + 20 perc kézműveskedés
Ajánlott korosztály: 6-9 évesek

 

2. Mucha - A szecesszió vonzásában

Csak 2019. december 1-jéig igényelhető foglalkozás!

Időutazásra indulunk a száz évvel ezelőtti bohém Párizsba, hogy belevessük magunkat a szecessziós plakátok világába! Megfigyeljük a korabeli kőnyomatkészítés és betűtervezés fortélyait. A kaland során Mucha olykor tündéri, olykor boszorkányos nőalakjai lesznek a kísérőink.
A tárlatvezetés díja: 400 Ft/fő 

Kísérő kézműves foglalkozás: tárgyrajzolás majd nyomat készítése, díja 300 Ft/fő

Időtartam: 30 perc tárlatvezetés + 40 perc alkotás
Ajánlott korosztály: 8-14 évesek

3. Falusi lakodalom

10targy

„Szivesen látjuk és elvárjuk kenteket, itthon ne maradjon még az se, ki beteg! – humoros rigmusokkal csalogatja a „vőfély” a gyerekeket a lakodalomba, ám a nagy nap előtt még rengeteg munka volt a lakodalmas háznál. A tulipános ládák kapcsán összeállítjuk a menyasszony kelengyéjét, majd az ünnepi fogások elkészítésében is segédkezünk: megtanulunk csigatésztát penderíteni, miközben már a lakodalmi muzsika szól.

A tárlatvezetés díja: 400 Ft/fő
Kísérő kézműves foglalkozás: csigatészta készítés; díja 200 Ft/fő.

Időtartam: 40 perc tárlatvezetés + 30 perc csigatészta készítés
Ajánlott korosztály: 8-12 évesek

3. Múzeumi hétpróba

 

Múzeum-felfedező játék, amely során évszázados tárgyak titkainak nyomába eredünk, rejtélyeket oldunk meg, végül a sikeresen teljesített próbák után saját "rejtélyt" kreálhatunk örödlakat formájában.


A tárlatvezetés díja: 400 Ft/fő


Kísérő kézműves foglalkozás: ördöglakat készítése drótból, fogó segítségével; díja: 200 Ft/fő

Időtartam: 30 perc (tárlatvezetés) + 40 perc (kézműves foglalkozás)
Ajánlott korosztály: 9-12 évesek (3. osztálytól!) 


5. "Föl, föl vitézek!"

Csak 2020 márciusában igényelhető foglalkozás!

Tárgyak, titkok, történetek a szabadságharc honvédtábornokáról, a gyűjtemény épületének egy korábbi lakójáról, Klapka Györgyről. Visszaemlékezései és korabeli tárgyak segítségével felelevenítjük az 1848-49-es eseményeket és Kecskeméten töltött éveit, végül meghallgatjuk a Klapka-indulót (Föl, föl vitézek…) is.
A tárlatvezetés díja: 400 Ft/fő

Kísérő kézműves foglalkozás: bőrkokárda készítése; díja 300 Ft/fő

Időtartam: 40 perc tárlatvezetés + 30 perc kézműves foglalkozás
Ajánlott korosztály: 7-12 évesek

6. Tik-tak, bimm-bamm, kakukk!

 

kakukkos_ido

Hallatszik a Hanga Óragyűjteményből, hiszen a legtöbb óra nemcsak méri az időt, hanem különböző hangokkal jelzi is. A számtalan különleges órával a hangjuk által ismerkedünk: az ébresztős óráktól kezdve a kakukkos órákon át a zenélő képórákig. Sőt, akár mi magunk is „szólásra bírhatunk” egy óraszerkezetet!

A tárlatvezetés díja: 400 Ft/fő
Vezeti: Hanga István órásmester

Kíséeő kézműves foglalkozás: óraszámlap készítése; díja 200 Ft/fő

Időtartam: 40 perc (tárlatvezetés) + 30 perc (kézműves foglalkozás)
Ajánlott korosztály: 6 éves kortól